Vatsquare logo

Belgische fiscus beperkt de btw-vrijstelling voor transportdiensten gelinkt met uitvoer

Artikel 41, § 1, 3° van het Belgische btw-wetboek voorziet een btw-vrijstelling voor diensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen vanuit België of een andere EU-lidstaat naar een plaats buiten het btw-gebied van de EU.

Op 29 juni 2017 oordeelde het Hof van Justitie (C-288/16) dat deze btw-vrijstelling niet kon worden toegepast als de transportdiensten niet rechtstreeks werden verricht voor de afzender of de ontvanger van de uitgevoerde goederen.

Vanaf 1 januari 2022 alligneert de Belgische fiscus haar visie met deze rechtspraak. De vrijstelling voorzien in artikel 41, § 1, 1ste lid, 3° Belgisch btw-wetboek kan dus niet meer worden toegepast op een vervoersdienst verricht door een onderaannemer.

LinkedIn