Btw-registraties en btw-verplichtingen

Eén aanspreekpunt voor btw-registraties en btw-rapportering in de EU

Samen met ons netwerk van lokale btw-experts kunnen wij u helpen met btw-registraties en btw-rapportering in elke EU-lidstaat.

Omdat we een brede expertise in huis hebben, kan u ook bij ons terecht voor andere btw- en douane-gerelateerde vragen.

Btw-registraties (hoofdpunten)

Btw-verplichtingen (belangrijkste punten)

E-commerce en BTW

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

vóór de inwerkingtreding van de nieuwe btw-regels inzake E-commerce

Video afspelen

Btw-registraties als niet-gevestigde btw-plichtige

Als uw bedrijf goederen levert of diensten verricht die in een andere lidstaat aan btw onderworpen zijn, is het mogelijk dat uw bedrijf een btw-registratie nodig heeft zelfs zonder een lokale vestiging. Ook aankopen kunnen de verplichting tot btw-registratie doen ontstaan als over de aankoop btw verschuldigd is door middel van een verleggingsregeling (bijvoorbeeld: Intracommunautaire verwervingen, aankoop van goederen of diensten die onderworpen zijn aan een verplichte binnenlandse verlegging,…). De registratieverplichting verschilt per lidstaat, afhankelijk van de nationale btw-wetgeving (o.a. implementatie van lokale verleggingsregels).

Ook de vereisten voor een btw-registratie verschillen per EU-lidstaat (bv. de noodzaak van een lokale bankrekening, fiscaal vertegenwoordiger,…).

  • Een binnenlandse levering van goederen: goederen worden niet verplaatst of enkel vervoerd binnen dezelfde lidstaat
  • Supply chains: opeenvolgende leveringen met slechts één transport van de eerste naar de laatste partij in de keten. Aangezien slechts één levering als levering met transport kan worden aangemerkt, is de toewijzing van het vervoer van essentieel belang. De leveringen voorafgaand aan de levering met transport worden aangemerkt als binnenlandse leveringen in het land van vertrek. De leveringen na de levering met transport kwalificeren als binnenlandse leveringen in het land van aankomst. Zowel de binnenlandse leveringen als de levering met transport kunnen aanleiding geven tot een verplichting tot btw-registratie.
  • Een intracommunautaire levering: verkoop waarbij goederen van een EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat worden verzonden en aan een btw-belastingplichtige worden gefactureerd
  • Een intracommunautaire verwerving: aankoop van goederen die vanuit een andere EU-lidstaat dan de EU-lidstaat van aankomst worden verzonden aan een btw-belastingplichtige
  • Een invoer van goederen gevolgd door een levering of dienst
  • Een overbrenging van eigen goederen: een fysieke overbrenging van eigen goederen van de ene EU-lidstaat naar de andere EU-lidstaat wanneer geen vereenvoudigingen kunnen worden toegepast
  • Verkoop op afstand: B2C-verkoop van goederen naar andere lidstaten waarbij de leverancier tussenkomt in het vervoer
  • Leveringen met installatie in een andere lidstaat dan uw land van vestiging
  • Diensten met betrekking tot onroerende goederen in een andere EU-lidstaat dan het land waar u bent gevestigd
  • Telecom-, omroep- of elektronische diensten aan niet-belastingplichtige klanten in een andere EU-lidstaat dan het land waar u bent gevestigd

Btw-registratie tools

Voor bepaalde veel voorkomende scenario’s hebben wij een aantal tests ontwikkeld die u via de onderstaande knoppen kan openen. Door de vragen in te vullen verneemt u of u al dan niet een buitenlands btw-nummer nodig heeft: