Vatsquare logo

Vragen over Belgische btw

Wij kunnen u helpen met elke vraag over Belgische btw. Wij kunnen ook adviseren omtrent de btw-implicaties bij handel in België of andere landen (zowel EU als niet-EU). We maken er een prioriteit van om to-the-point, praktisch advies in begrijpelijke taal te geven.

Communicatie met de btw-authoriteiten

Onze btw-experts hebben ruime ervaring met het aanvragen van schriftelijke overeenkomsten of rulings bij de belastingdienst en met het begeleiden van btw-plichtigen bij btw-controles.

Jarenlange ervaring in het adviseren van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in alle sectoren en zowel over Belgische btw als btw in andere landen.

Sommige btw-experts hebben een grondige kennis van de complexe btw-regels die van toepassing zijn op non-profit en publieke organisaties.

Btw advies in verschillende sectoren

Btw is onze enige focus en dienstverlening. We hebben bijgevolg btw-ervaring in alle sectoren. Hieronder vindt u een greep uit de sectoren waarin onze cliënten actief zijn. Wij helpen bij vragen over Belgische btw. Bovendien kunnen we u helpen met douanevragen en vergunningen via ons gerelateerde bedrijf Customs Square. Onze focus ligt op Belgisch btw-advies, maar via ons netwerk kunnen we ook helpen met btw-vragen over andere landen.

btw ondersteuning voor handel

Productie en distributie

Productie

Btw advies met betrekking tot de wereldwijde productie van diverse type producten (via onderaannemers/tollers in verschillende landen) en met wereldwijde distributie.

Logistieke ondernemingen

Wij staan verschillende logistieke bedrijven bij met de btw-behandeling van hun opslagdiensten en transportdiensten. Ons advies in deze sector kan betrekking hebben op de btw-vrijstellingen voor transportdiensten wanneer goederen worden geïmporteerd, geëxporteerd of onder douaneschorsingsregimes worden geplaatst. We adviseren ook veel logistieke bedrijven met de gebruiks- en genotsregels die in veel lidstaten zijn ingevoerd, met wereldwijde vertegenwoordiging en vele andere sectorspecifieke vragen.

Handel

Vraag ons naar de btw-gevolgen bij het importeren of exporteren van goederen. Ook kunnen wij u helpen met het aanvragen van de benodigde btw- en douanevergunningen. Via ons netwerk van lokale btw-specialisten kunnen wij adviseren over de btw-gevolgen bij het handelen met of in andere EU-lidstaten.

BTW-advies in de openbare sector

Publiek sector & verenigingen zonder winstoogmerk

Publieke sector

De Belgische btw-regels in de publieke sector zijn complex. Wij hebben specifieke kennis in huis over de btw-regels die gelden voor overheden en publieke instellingen.

Non-profit sector

Verenigingen zonder winstoogmerk kwalificeren vaak als vrijgestelde of gemengde btw-belastingplichtigen. We hebben ruime ervaring met het geven van Belgisch btw-advies aan sportclubs, culturele verenigingen, onderwijsinstellingen, federaties,... Ook adviseren wij regelmatig over kostendelende verenigingen.

btw-advies voor onroerend goed

Onroerend goed

Bouwbedrijven

Wij kunnen u helpen met alle btw-aspecten die verband houden met bouw- of renovatieprojecten in België of andere EU-lidstaten. Wij adviseren over het geldende btw-tarief, de toepassing van btw-verleggingsregels, de btw-registratieplicht en nog veel meer.

Onroerend goed

Wij kunnen u helpen met vragen over de verkoop van onroerend goed, de verkoop van zakelijke rechten of met de btw-behandeling van huur en verhuur van onroerend goed. Onze belangrijkste ervaring is met Belgisch btw-advies. Via ons netwerk van btw-specialisten kunnen wij ook helpen met btw-vragen voor andere landen.

Productie van en handel in bouwmaterialen

Wereldwijde productie van en handel in bouwmaterialen

Gezondheidszorg & biowetenschappen

Farmaceutische bedrijven

Wij geven btw-advies aan veel farmaceutische bedrijven met betrekking tot de btw-behandeling van hun transacties. Het btw-advies kan betrekking hebben op de vraag of er verlaagde tarieven kunnen gelden voor medicijnen of medische apparatuur. We adviseren ook bij de btw-behandeling van stromen, met opzet van het ERP-systeem. Bovendien kunnen we je helpen met btw-registraties in België of andere landen.

Medische zorg

Wij verlenen btw-bijstand aan vele ziekenhuizen, bejaardentehuizen, artsen, paramedici. Ook hebben we geassisteerd bij de implementatie van meerdere btw-groepen en kostendelende verenigingen in deze sector.