Vatsquare logo

E-facturering

Monitoring van wereldwijde veranderingen, nazicht van interne processen, assistentie bij de keuze van systemen en implementatie van oplossingen.

ERP- en boekhoudsystemen

Controle, opzet en wijzigingen van de btw-determinering en -rapportering.

E-facturering: hoe kunnen wij helpen?

Recente ontwikkelingen op het gebied van e-facturering doen de snelheid en de complexiteit van het factureringsproces op wereldschaal toenemen.

Dit zet veel bedrijven onder druk om de juiste aanpak te vinden die zowel de naleving van de regels als de efficiënte werking van uw onderneming garandeert.

E-facturering voetafdruk

De wetgeving en richtlijnen inzake e-facturering, e-reporting en e-audit veranderen voortdurend. Het opvolgen van de dagelijkse veranderingen en het analyseren van de impact op uw bedrijf is onze kerntaak. Onze diensten omvatten:

Interne procesbeoordeling

Slechts enkele landen vereisen een e-factureringsattest. Een beoordeling van het interne factureringsproces blijft evenwel steeds nuttig bij audits of om aan te tonen dat u uw btw-processen goed onder controle heeft. Onze diensten omvatten:

Evaluatie van systemen en partners

ij het selecteren van een nieuwe leverancier of nieuwe oplossing is het belangrijk om alle bepalende factoren voor het e-factureringstraject te definiëren. Daartoe behoren de e-factureringsvoetafdruk, de integratie met boekhoud- en ERP-systemen en de beschikbaarheid van documentatie over bedrijfsprocessen.

Implementatie van de oplossing

Het vinden van de juiste oplossing die past bij uw onderneming en uw activiteiten is een grote eerste stap. Een goed gedocumenteerd en getest elektronisch facturatiesysteem en intern proces is eveneens essentieel. Als de oplossing eenmaal geïmplementeerd is, is een nauwgezette opvolging van alle wereldwijde veranderingen van cruciaal belang.

ERP en boekhoudsystemen: hoe kunnen wij helpen?

Doorgedreven systeemevaluatie

Volledig in kaart brengen van de transacties van uw onderneming, evaluatie van de opzet van uw masterdata, evaluatie van de opzet van uw btw-determinering en de vereisten voor uw landenspecifieke rapportering. Het resultaat zal een to-the-point rapport zijn met aanbevelingen.

Snelle systeemevaluatie

High level review van de huidige opzet van het btw-systeem, resulterend in een to-the-point rapport met risico's en aanbevelingen. Deze beoordeling zal u een eerste indicatie geven over de kwaliteit van uw opzet en zal de belangrijkste tekortkomingen aan het licht brengen.

Opzetten van het systeem

Opzetten en implementeren van uw btw-determinatie logica. Via ons wereldwijde netwerk van btw-experts kunnen wij ervoor zorgen dat uw systeem voldoet aan de lokale btw-regels en rapporteringsvereisten.

Systeem veranderingen

Systeemwijzigingen die nodig zijn als gevolg van nieuwe zakelijke transacties, nieuwe bedrijven, of nieuwe btw-registraties (bv. activering buitenlandse btw-nummers).

De belastingautoriteiten evalueren naar het controleren van gegevens door op periodieke basis geaggregeerde gegevens te vereisen. Vaak moeten dergelijke gegevens in real time worden ingediend.

De toenemende druk op de naleving van de btw-wetgeving door bedrijven vereist een perfect systeembeheer: van masterdata tot systeemopzet en systeemoutput.

Neem contact op
Webinars opnieuw afspelen