Vatsquare logo

Tsjechië: wetsvoorstel voor belasting op digitale diensten niet goedgekeurd

In 2019 diende de Tsjechische regering een wetsvoorstel voor belasting op digitale diensten in bij het Tsjechische Parlement.

Deze nieuwe belasting zou van toepassing zijn op inkomsten uit gerichte reclame en inkomsten uit de verkoop van gegevens wanneer de bron van de inkomsten een Tsjechische gebruiker is die gebruikmaakt van een digitale interface die door een buitenlandse onderneming wordt beheerd. De belasting zou ook moeten gelden voor inkomsten van buitenlandse platformexploitanten uit de bemiddeling bij de verkoop van goederen of diensten in Tsjechië.

Dit wetsvoorstel heeft de eerste en de tweede lezing doorstaan, maar de tijd was om voor de derde lezing. Als gevolg daarvan heeft het Tsjechische Parlement het wetsvoorstel niet goedgekeurd voor het einde van de zittingsperiode van het parlement.

Elk voorstel voor een belasting op digitale diensten zal het hele wetgevingsproces opnieuw moeten doorlopen als de nieuwe regering dergelijke belasting wil invoeren.

LinkedIn