Vatsquare logo

Duitsland: plaats van levering van evenementen voor btw-doeleinden

Volgens artikel 53 van de EU-btw-richtlijn is de plaats van dienstverrichting met betrekking tot toelating met betrekking tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijskundige, amusements- en soortgelijke evenementen de plaats waar deze evenementen daadwerkelijk plaatsvinden. Deze regel is omgezet in de Duitse btw-wetgeving (§ 3a Abs. 3 Nr. 5 UStG).

Bovendien werd in een Duits btw-uitvoeringsbesluit de eis gesteld – voor evenementen op het gebied van onderwijs en wetenschap – dat het evenement algemeen toegankelijk moet zijn voor het publiek.

In juni 2021 heeft de Duitse regering een brief uitgegeven waarin staat dat het criterium van openbare toegankelijkheid niet langer relevant wordt geacht voor het bepalen van de plaats van levering op basis van § 3a Abs. 3 Nr. 5 UStG. Bovendien moet de fysieke aanwezigheid van de ontvanger van de levering op het evenement voortaan binnen de reikwijdte van § 3a Abs vallen. 3 Nr. 5 UStG (online deelname valt daarom buiten het toepassingsgebied van § 3a Abs. 3 Nr. 5 UStG). Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn online evenementen erg populair geworden. Of de plaats van levering voor deze diensten ook kan worden bepaald door waar de evenementen daadwerkelijk plaatsvinden, was voorheen onduidelijk vanwege het ontbreken van een fysieke locatie.

Aanvankelijk waren de regels bedoeld om met onmiddellijke ingang van toepassing te zijn. In augustus 2021 wordt echter een respijtperiode ingevoerd waarna voor diensten verricht vóór 1 januari 2022 de plaats van dienstverlening nog kan worden bepaald op basis van de btw-regelgeving die van kracht is tot 8 juni 2021.

Share on linkedin
LinkedIn